Bilmek İstedikleriniz

Sigortalılar için

Zeyilname nedir ?
Sigorta sözleşmesi süresince poliçe üzerinde yapılacak tüm değişikliklerin yapıldığı ek belgeye zeyilname denir ve zeyilname sigorta poliçesinin ayrılmaz ekidir. Zeyilname poliçe ile bir hüküm ifade eder.            
 
Tecdit nedir ?
Sigorta poliçeleri 1 yıl süre için hazırlanır. Yıl sonunda yapılan poliçenin yenilenmesine tecdit denir. Tecdit     müşterinin isteği doğrultusunda tanzim edilir.
                                      
Kusurun tamamen karşı tarafta olduğu bir kazada, kasko poliçeme başvurursam hasarsızlık indirim hakkımı kaybeder miyim?
Kusurun 8/8 karşı tarafta olduğu kazalarda, belgelemek ve Kasko teminatına başvurmak  halinde, hasarsızlık indirim hakkınız bozulmaz.
 
Evimin önünde park halinde duran aracıma  birisi vurup kaçmış, ne yapmam lazım?
En yakın polis ya da jandarma karakoluna müracaatla zabıt tutturmanız gerekmektedir. Elporsigortadan kasko sigortanız varsa; kasko trafik asistans hizmetimizden faydalanabilirsiniz.
 
1 yıl içinde hiç hasarım olmadı. Bunun için herhangi indirim uyguluyor musunuz?
Elpor Kasko; hasarsız geçen her yıl için sizi ödüllendirir. İlk yıl %30, ikinci yıl %40, üçüncü yıl %50 ve daha sonraki yıllar için ise %60 oranında indirim ile size maddi kazanç sağlar.
 
 
Kasko nedir ?
Kasko sigortası aracın yanması, çalınması, çalınmaya teşebbüs edilmesi veya kaza sonucu oluşabilecek zararları güvence altına alan isteğe bağlı bir sigorta türüdür.
 
Elpor Kasko Poliçesi Teminatları nedir?
Elpor Kasko poliçesi aşağıda belirtilen  teminatları kapsar.

 • Deprem ve yanardağ püskürmesi teminatı
 • Sel ve su baskını teminatı
 • Grev lokavt kargaşalık halk hareketleri ve terör teminatı
 • Enflasyon teminatı
 • Sigara ve benzeri maddeler zararı teminat
 • Çekme ve çekilme sırasında meydana gelen zararlar teminatı
 • Anahtar kaybı zararları teminatı
 • 0 km araçlarda yeni değer teminatı
 • Araç içindeki kişisel eşyalar (sadece hususi otolar için)
 • Hasarsızlık indirimi koruma teminatı- hususi araçlar
 • Hasarsızlık indirimi koruma teminatı- ticari araçlar
 • Yanlış akaryakıt dolumu teminatı (sadece hususi otolar için)
 • Kullanım ve gelir kaybı teminatı
 • Asıl anahtar kullanılarak aracın çalınması teminatı
 • Hasarsızlık indirim
 • İhtiyari mali mesuliyet sigortası teminatı
 • Ferdi kaza koltuk sigortası teminatı
 • Hukuksal koruma sigortası teminatı
 • Mini onarım hizmeti
 • Assistans hizmeti
 • İkame (kiralık) araç hizmeti

 
Elpor Kasko teminatında Deprem , Sel Su  Baskını , GLKHH KNH-T  teminatı  otomatik olarak veriliyor mu ?
Deprem ve sel – su baskını nedeni ile meydana gelen hasarlar muafiyetli ve muafiyetsiz olarak seçimli olarak teminata dahil edilir.
GLKHHKNH- T ise teminata dahildir.
 
Elpor Kasko Asistans Hizmetlerinizin telefonu nedir?
Elpor KASKO / TRAFİK YARDIM : 0424 218  66 06
         
Elpor Süper Konut Sigortası nedir ?
Elpor Süper Konut Poliçesi; evinizi, sizi ve birlikte yaşadığınız tüm yakınlarınızı giyim dahil tüm ev eşyanızla birlikte güvence altına alan , pek çok riske karşı da ekonomik bir bedel ile sigortalayan avantajlı bir sigortadır.
 
Kiracılar konut sigortası yaptırabilir mi ?
Kiracılar kendilerine ait ev eşyalarını sigortalatabilirler.
 
Elpor Süper Konut Poliçemde Deprem Teminatı, Sel Seylap, GLKHHKNH- T teminatları   otomatik olarak eklenir  mi? Talep mi etmem gerekir?
Zorunlu deprem sigortası yapılmış olmak kaydıyla, Elpor Süper Konut poliçesinde deprem teminatı isteğe bağlı olarak teminata dahil edilir.
Sel Seylap, GLKHHKNH- T teminatları  otomatik olarak poliçeye eklenir.
 
DASK teminatı nedir?
DASK teminatı sadece binalarda; depremin, deprem sonucu meydana gelen yangının, infilakın, yer kaymasının doğrudan oluşturduğu zararları teminat altına alan sigortadır.
 
Dask poliçemi yapmadan konut poliçemden deprem teminatı alabilir miyim?
Öncelikle DASK tarafından konutu deprem teminatına karşı sigorta ettirmeniz gerekir. Ayrıca eşyalarınıza ve DASK bedelinin üzerinde kalan konut  bedeline deprem teminatını özel sigortadan yaptırabilirsiniz.
 
 
Elpor Süper Konut Sigortası sonrası acil bir durumda (Tesisat İşleri, Elektrik Arızaları, Cam Kırılması, Çilingir Hizmetleri vb.) nasıl çözüm bulabilirim?
Konutunuzda acil müdahale gerektiren durumlarda 24 saat Konut Asistans Hizmetimizden faydalanabilirsiniz.
 
 
Neden seyahat sağlık sigortası yaptırmalıyım? 
Schengen ve Dünya ülkelerine gidiş için vize işlemlerinde gerekli olan bu sigorta ile,  yurtdışına yaptığınız seyahatlerde karşılaşabileceğiniz  acil durumlarda sizi güvence altına alıyoruz. Seyahat sağlık sigortası yurtdışına çıkışlarda en önemli gereklerden biridir. Yurtdışında bulunurken hastalık veya kaza halinde acil tıbbi yardım hizmetlerinin yanı sıra tedavi giderlerinin karşılanmasını da sağlamaktadır. Ayrıca Schengen ülkelerine vize için gerekli bir sigortadır.
 
Nasıl Sigorta yaptırılır?
Seyahat sağlık sigortalarında sigorta yaptırmak diğer sağlık sigortalarına göre oldukça kolay ve kısa sürelidir. Acentelerimize veya Bölge Müdürlüğümüze başvurarak hemen sigorta yaptırmak mümkündür.
Internet erişimi ile poliçe kesen acentelerimiz, on-line olarak günün her saatinde kolay bir şekilde poliçe tanzim edebilirler.
 
Hangi bölgelerde geçerli?
Seyahat sağlık sigortamız ABD ve Kanada hariç tüm Dünyada veyaTüm Dünyada geçerli planlar halinde sunulmaktadır.
 
Teminat limitleri ne kadar?
Plan    Limit 30.000 € 
Anlaşmalı ve Anlaşmasız kuruluşta %100 ödeme Muafiyet tutarı yok !                           
 
Sigorta ne zaman yapılmalı?
Seyahat sağlık sigortası mutlaka seyahat başlamadan önce yapılmalıdır. Seyahat başladıktan sonra poliçe düzenlenemez, düzenlenmiş poliçede plan değişikliği yapılamaz veya süre uzatımı istenemez. 
Sigorta poliçesi ile ilgili bütün işlemlerin seyahat başlamadan önce tamamlanmış olması gerekir. 


Teminatların geçerlilik süresi nasıl uygulanıyor?
Sigorta seyahate çıkılmasıyla başlar ve bitiş tarihinde sona erer.
Teminatlar ise poliçenin geçerlilik süresi içerisinde gidilen ülkenin gümrüğünden giriş ile başlar, Türkiye gümrüğünden giriş ile sona erer. 
Uzun süreli planlarda her bir seyahatte teminatlar azami 90 günle sınırlıdır.  Türkiye’ye giriş yapıp yeniden seyahat halinde teminatlar yeniden başlar. Örneğin 12 ay süreli poliçe alan bir sigortalı yıl içerisinde dilediği kadar yurtdışı seyahati yapabilir ve her seferinde azami 90 gün ile sınırlıdır.
 
Bekleme süresi var mı?
Bekleme süresi uygulanmaz. 
 
İstisna durumu var mı?
Sigortalının tazminata hak kazanabilmesi için tedavi konusunun mutlaka acil olması ve özel şartlarda belirtilen teminat kapsamına girmesi gerekir. 
 
Yatış için bir gün sınırlaması var mı?
Yatış gün sınırlaması uygulanmaz. Teminatlar sigorta süresine ve teminatın geçerlilik sınırına göre geçerlidir. 
 
Hangi sağlık kuruluşlarında geçerlidir?
Yurtdışında teminatın geçerli olduğu bölgedeki tüm sağlık kuruluşlarında %100 oranında geçerlidir. Anlaşmalı veya anlaşmasız kuruluş ayrımı uygulanmaz.
 
Nasıl tazminat talebinde bulunulur?
Sigortalı hastaneden taburcu olduktan sonra yatış ile ilgili hastane raporlarını, tedavi giderleri ile pasaport kayıtlarını Elpor Sigorta’ya iletmelidir.
 
Kimler sigorta yaptırabilir?
Seyahat sağlık sigortasını herkes yaptırabilir. 60-65 yaş arası  olanlardan %100 ek prim, 66 - 70 yaş arası olanlardan %200 ek prim alınmaktadır.  70 yaş sonrası kabul edilememektedir.
 
Prim ödeme şekli nasıl?
EURO olarak belirtilen prim, başvuru tarihindeki Merkez Bankası Efektif Satış Kuru TL karşılığı hesaplanır. Sigorta primi başvuru tarihinde poliçe tanzim edilirken peşin olarak tahsil edilir.
 
Vergi avantajı var mı?
Sigorta için ödenen primler Gelir Vergisi Kanununda belirtilen limitler dahilinde vergi matrahından düşülür. 
 
Trafik Sigortası nedir ?
Motorlu aracın işletilmesi sırasında, üçüncü şahısların ölümü, yaralanması ve maddi zararlara sebebiyet verilmesi halinde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alan zorunlu bir sigortadır.
 
Kimler yaptırabilir ?
Türkiye’ de araç sahiplerinin yaptırmak zorunda olduğu bir sigorta türüdür.
 
Teminatları nelerdir ?
Araç Başına Maddi, Kaza Başına Maddi, Kişi Başına Sağlık Gideri, Kaza Başına Sağlık Gideri, Kişi Başına Sakatlanma Ve Ölüm, Kaza Başına Sakatlanma Ve Ölüm, Assistans Hizmeti  gibi teminatları kapsar.
 
Kimler hasar için başvurabilir ?
Zarara uğrayan taraf, hasarın niteliğine göre gerekli belgeleriyle başvurabilir.
 

Yatırımcılar İçin


Elpor Sigorta Şirketi ne zaman ve nerede kurulmuştur?
Şirketimiz 29.12.1958’ de Ankara’ da kurulmuştur.

Elpor Sigorta Şirketi hangi alanda faaliyet göstermektedir?
Şirketimiz Kaza, Ferdi Kaza, Hastalık/ Sağlık, Kara Araçları, Su Araçları, Nakliyat, Yangın ve Doğal Afetler, Genel Zararlar, Kara Araçları Sorumluluk, Genel Sorumluluk, Finansal Kayıplar ve Hukuksal Koruma branşlarında faaliyet göstermektedir.

Hakkımızda

Acentemiz tüzel kişiliğini 2018 yılında kazanmış olup bu tarihten sonra Elazığ' da halkımıza sigorta alanında hizmet vermeye başlamıştır.

İletişim Bilgileri

Adres: Yeni Mahalle Muharrem Çorbacıoğlu Sokak No: 1 Kat:2 Daire: 3 Ateşler İş Merkezi 3. Noter Üstü Merkez Elazığ

Tel: 0(424) 218 66 06

Mail: info@elporsigorta.com

Biz Nerdeyiz

© Copyright 2018 Elpor Sigorta. Tasarım Emrah